کدال۳۶۰
1401/03/03
12:40
#کاذر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت فرآورده های نسوز آذر با فایل ...

#کاذر


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت فرآورده های نسوز آذر با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۱۲:۴۰:۰۳ (۸۸۶۸۳۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0