همفکران
1400/05/25
23:08
#کدال #افزایش_سرمایه #آینده آینده ۸۵ درصد از سهام شرکت توسعه میادین میوه و تره بار بهشت پارس را خرید و اکنون صاحب ۹۹ درصد از این شرکت است. این ش...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#آیندهآینده ۸۵ درصد از سهام شرکت توسعه میادین میوه و تره بار بهشت پارس را خرید و اکنون صاحب ۹۹ درصد از این شرکت است.این شرکت ۵۴۰ متر مربع سرقفلی دارد.


قیمت خرید برابر قیمت تعیین شده در سال ۹۹ و ۲۵ درصد بالاتر از قیمت کارشناسی است.Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0