کدال۳۶۰
1400/05/24
09:49
#وسمازن #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/04/31(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/...

#وسمازن


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسمازن با سرمایه ثبت شده ۱۸۸,۵۷۱,۶۲۲ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۷,۴۷۸,۵۹۴ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای تیر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۸۰,۹۳۵,۴۶۴ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۰٪ به مبلغ ۱۹۹,۶۶۹,۴۵۹ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۵-۲۴ ۰۹:۵۰:۰۴ (۷۸۳۲۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0