کدال۳۶۰
1400/07/03
16:54
#وثوق ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری وثوق امین #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/04/31 🔹 تاریخ جلسه: 1400/06/28 ساعت 10:00 🔹 سرمایه ...

#وثوق


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری وثوق امین #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۳۵۵🔹 سود نقدی هر سهم: ۴۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۸۸,۶۵۳ میلیون ریال۱۴۰۰-۰۷-۰۳ ۱۶:۵۴:۴۷ (۷۹۹۱۶۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0