سهامیاب - آموزش بورس
1399/10/06
08:48
#خودروسازی 🚦 در گروه خودرویی به نظر دو نماد #خودرو و #خساپا در حال کف‌سازی برای آغاز روند صعودی باشند. ایران‌خودرو برنامه فروش #وایران را دارد و د...

#خودروسازی🚦 در گروه خودرویی به نظر دو نماد #خودرو و #خساپا در حال کف‌سازی برای آغاز روند صعودی باشند. ایران‌خودرو برنامه فروش #وایران را دارد و در خساپا نیز زمزمه‌هایی درخصوص فروش دارایی به گوش می‌رسد. ۳۳۰ تومان و ۲۳۵ تومان دو سطح حمایتی برای خودرو و خساپا خواهند بود.🚗 اما در #خپارس و #خزامیا روند معاملات بهتر است. خپارس از حمایت ۷۳۰ تومانی برگشت زده و به سمت مقاومت ۹۲۰ – ۹۳۰ تومانی در حرکت است. رسیدن تایید حسابرس درخصوص افزایش سرمایه کاتالیزوری برای گذر سسهم از مقاومت یاد شده خواهد بود.🚚 در خزامیا حرکت به سمت مقاومت ۱.۶۶۰ تومانی را داریم. خزامیا در صورتی که از این عوارضی مهم عبور نماید، تا کانال ۲.۰۰۰ تومانی سفر خواهد کرد ! در #خدیزل روند معاملات پر عرضه دنبال می‌شود و این در شرایطی است که این سهم اخیرا از مقاومت ۵.۱۰۰ تومانی عبور کرده است. بنابراین هر برگشتی به این سطح عاملی برای تقویت تقاضا خواهد بود.🚘 و در نهایت اشاره به #وساپا داشته باشیم که با وجود فشار عرضه اما خریداران خوبی در قیمت‌های ۷۸۰ تومانی برابر با کف ماژور خود دارد.@انتهای خبر

0
0