بولتن اقتصادی
1399/11/07
16:38
بازخوانی مصاحبه‌ای از دهقان صندوق REIT در راه بورس ▫️دهقان دهنوی که ۷خرداد ماه در حالی که معاون وزیر اقتصادبود، در مصاحبه‌ای از پیشنهاد ایجاد صند...

بازخوانی مصاحبه‌ای از دهقانصندوق REIT در راه بورس▫️دهقان دهنوی که ۷خرداد ماه در حالی که معاون وزیر اقتصادبود، در مصاحبه‌ای از پیشنهاد ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات(REITs) برای حل مشکل مسکن به سازمان بورس خبر داد.


▫️وی افزود: در دنیا راه حل های مختلفی برای برطرف شدن مشکلات عرضه و تقاضا در حوزه مسکن مطرح شده است یکی از بهترین راه‌حل‌ها در این حوزه استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (ریتس) در بازار سرمایه می باشد.


▫️صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، نوعی صندوق سرمایه گذاری است که سرمایه‌های خرد افراد را به منظور سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تجمیع می نماید.


▫️صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات Real Estate Investment Trust (REIT) یکی از راه‌هایی است که دولت در جهت تنظیم بازار مسکن به آن متمایل شده است. تاسیس نهادهای سرمایه‌‌گذاری در بخش زمین و مستغلات تحت عنوان شرکتهای سرمایه‌‌گذاری در املاک و مستغلات، از جمله ابزارهایی است که کشورهای صنعتی از آن استفاده می‌کنند.


▫️با توجه به انتخاب وی به عنوان سکاندار جدید ریاست سازمان بورس، باید دید به این پیشنهاد حدود ۹ماه قبل وی جامه عمل پوشانیده می‌شود یا خیر؟

انتهای خبر

0
0