آتی کالا
1399/09/23
15:25
📌به اطلاع می رساند، پس از اتمام روز معاملاتی دو روز کاری بعد، وجه تضمین قراردادهای آتی پسته برابر مبلغ 25000000ریال تعیین می گردد.

📌به اطلاع می رساند، پس از اتمام روز معاملاتی دو روز کاری بعد، وجه تضمین قراردادهای آتی پسته برابر مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ریال تعیین می گردد.


انتهای خبر

0
0