همفکران
1399/12/06
21:16
#شفاف_سازی #غبهنوش 📌به استحضار می رساند با عنایت به افزایش نرخ مواد اولیه ، کمیسیون فروش شرکت پس از بررسی عوامل موثر بر افزایش قیمت تمام شده محصو...

#شفاف_سازی


#غبهنوش📌به استحضار می رساند با عنایت به افزایش نرخ مواد اولیه ، کمیسیون فروش شرکت پس از بررسی عوامل موثر بر افزایش قیمت تمام شده محصولات جهت حفظ روند سود آوری و تامین منافع سهامداران محترم، ضمن بررسی قیمت رقبا تصمیماتی اتخاذ نموده است. شایان ذکراست که افزایش قیمت در نظر گرفته شده برای گروه محصول ماءالشعیر به ترتیب انواع طعم ماءالشعیر و دلستر گردشی ۲۸۰cc به میزان ۱۴.۲۹ درصد. انواع طعم دلستر پت یک لیتری به میزان ۱۱.۷ درصد و انواع طعم دلستر پت یک و نیم لیتری به میزان ۱۸.۱۸ درصد می باشد.انتهای خبر

0
0