بتاسهم
1401/06/02
14:00
#کاسپن با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-035 مورخ 1401/04/08 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/05/19 با توجه...

#کاسپن با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۱A-۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰


انتهای خبر

0
0