نوآوران امین
1401/01/31
18:50
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی(#شمواد) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 87 درصدی درآم...

تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی(#شمواد)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۸۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۸۴۱,۹۰۳ میلیون ریال به مبلغ ۵,۳۰۵,۸۲۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۲۲ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۵۳۰۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0