بورس۲۴
1401/02/31
15:34
اعلام نمادهای مشمول ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی

مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ، پس از بررسی های صورت گرفته طی شش ماه نمادهای معاملاتی مشمول بندهای ۲ ،۳ و ۴ ماده ۱ ضوابط فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشند.

اعلام نمادهای مشمول ماده 21 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی

مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ، پس از بررسی های صورت گرفته طی شش ماه نمادهای معاملاتی مشمول بندهای ۲ ،۳ و ۴ ماده ۱ ضوابط فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشند: آریا، بپیوند، بجهرم، سرچشمه، شگویا، صبا، فجهان، کگهر، لطیف، وسپهر، ومهان، وهامون


م
انتهای خبر

0
0