بانی فام
1399/10/09
13:06
#ذوب احتمال 1% ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 5158 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد ▫️شتاب کاهش ...

#ذوب


احتمال ۱٪ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۵۱۵۸ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب کاهش قیمت : زیاد :


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0