کانال تحلیلی پارسیس
1401/05/08
20:00
#ماهانه #فزر گزارش ماهانه فزر نشان میدهد که در تیر 1401 موفق به فروش 31 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 9 درصدی داشته است. ل...

#ماهانه #فزرگزارش ماهانه فزر نشان میدهد که در تیر ۱۴۰۱ موفق به فروش ۳۱ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۹ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۱۹ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۶۵ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۷۶ میلیارد تومان بوده است.همچنین گزارش ماهانه فزر از نظر مقداری نشان میدهد که در اردیبهشت ۱۴۰۱ موفق به فروش ۹۸,۵۶۸ تن محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۰ درصدی داشته است.✅ مهم و ویژه: شرکت در آخرین برآورد خود، پیش بینی فروش ۲۶۵ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ۱۱ درصدی برای سال مالی ۱۴۰۱ را داشته که توانسته تا پایان تیر ۱۴۰۱ حدود ۲۹ درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش دهد. ✅در نمودارهای فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0