کافه بورس
1399/10/29
11:28
#فولاد اهالی بورس کالا ورق گرم فولاد مبارکه تحویل فروردین ماه را حوالی قیمتی 16 میلیون خرید میزنن و اهالی بورس اوراق بهادر ایران فولاد مبارکه ر...

#فولاداهالی بورس کالا ورق گرم فولاد مبارکه تحویل فروردین ماه را حوالی قیمتی ۱۶ میلیون خرید میزننو اهالی بورس اوراق بهادر ایران فولاد مبارکه را در قیمت ۹۸۰ تومان صف فروش!۹۹/۱۰/۲۹

انتهای خبر

0
0