کارگزاری آبان
1401/03/01
10:47
📊#خدیزل اطلاعیه 1401/03/01 *بهمن دیزل* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تکلیف مجمع جهت افزایش سرمایه از محل سود انباشته- گروه ب) منت...

📊#خدیزل


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱


*بهمن دیزل*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تکلیف مجمع جهت افزایش سرمایه از محل سود انباشته- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


شرح رویداد:پیرو تکالیف مقرر توسط مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ درخصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته جهت استفاده از مزایای مالیاتی مربوطه (موضوع بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) هیات مدیره شرکت مکلف به اجرایی نمودن موضوع مطروحه ،ظرف مدت ۳ ماه آینده گردید. بدیهی است اطلاعات تکمیلی متعاقبا و پس از تهیه گزارش توجیهی هیات مدیره و اخذ نظر حسابرس از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم می رسد.
انتهای خبر

0
0