کدال۳۶۰
1400/05/24
10:54
#کمرجان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار - نماد: کمرجان(ذکمرجان) ...

#کمرجان


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار - نماد: کمرجان(ذکمرجان)۱۴۰۰-۰۵-۲۴ ۱۰:۵۴:۵۱ (۷۸۳۰۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0