کدال۳۶۰
1399/10/09
16:34
#غگیلا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان - نماد: غگيلا(پگاه گيلان) 13...

#غگیلا


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان - نماد: غگیلا(پگاه گیلان)۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۶:۳۴:۵۰ (۷۰۷۸۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0