شکارچی سهام
1399/09/03
09:52
#وصنعت مناسب ورود پله ای ورود کنید حمایت 750 و 670 🚀🚀🚀

#وصنعت


مناسب ورود


پله ای ورود کنید


حمایت ۷۵۰ و ۶۷۰


🚀🚀🚀انتهای خبر

0
0