کدال۳۶۰
1401/03/04
19:10
#وسگیلا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از محل واگذاری...

#وسگیلا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسگیلا با سرمایه ثبت شده ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۲۶,۹۸۰ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۴۸,۴۸۶,۳۷۴ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳۰٪ به مبلغ ۱۹۳,۳۸۵,۱۷۶ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۳-۰۴ ۱۹:۱۰:۴۳ (۸۸۷۴۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0