محمود رحمانی
1399/08/21
12:21
دژپسند اخیرا یکسری مباحثی مطرح شد که بر بازار بورس اثر گذاشت. مثلا اینکه قرار است نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند، اما رئیس کل بانک مرکزی این خبر ...

دژپسنداخیرا یکسری مباحثی مطرح شد که بر بازار بورس اثر گذاشت. مثلا اینکه قرار است نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند، اما رییس کل بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد.


بحثی است که نرخ سود بین بانکی بالا رفته و قرار است از این موضوع جلوگیری شود.

انتهای خبر

0
0