مدت: 30 ثانیهحجم: 1.3 مگابایت
پایگاه خبری انتخاب
1400/05/27
23:32
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) تهران: وضعیت بیمارستان در دو سه روز گذشته باثبات شده است روند ابتلا در سطح کشور افزایشی است، اما در شهر تهران این ر...

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) تهران: وضعیت بیمارستان در دو سه روز گذشته باثبات شده استروند ابتلا در سطح کشور افزایشی است، اما در شهر تهران این روند رو به رشد نیست@Entekhab_irانتهای خبر

0
0