بتاسهم
1399/10/07
20:41
#قنقش جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/09/18 در استان اصفهان ،شهر مبارکه به آدرس محل کارخانه کيلومتر 37 جاده اصفهان مبا...

#قنقش جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ در استان اصفهان ،شهر مبارکه به آدرس محل کارخانه کیلومتر ۳۷ جاده اصفهان مبارکه برگزار میگردد


انتهای خبر

0
0