بتاسهم
1399/10/04
21:51
فوری رئیس بانک مرکزی: برای خرید ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن کرونا، ۲۰۰ میلیون یورو تخصیص یافت./ایرنا

فوری رییس بانک مرکزی:


برای خرید ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن کرونا، ۲۰۰ میلیون یورو تخصیص یافت./ایرناانتهای خبر

0
0