کدال۳۶۰
1400/01/15
14:29
#زشگزا مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 1400-01-15 14:29:54 (733704) ➖➖➖➖⬇️⬇️...

#زشگزا


مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد۱۴۰۰-۰۱-۱۵ ۱۴:۲۹:۵۴ (۷۳۳۷۰۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0