پلکان بورس
1400/05/27
09:56
🏴🏴🏴 قمار عشق مبهوتم که هر چه هست می‌گیرد که دست افتاده‌ای، افتادگان را دست می‌‌گیرد.

🏴🏴🏴


قمار عشق مبهوتم که هر چه هست می‌گیرد


که دست افتاده‌ای، افتادگان را دست می‌‌گیرد.انتهای خبر

0
0