تحلیل کاربردی هلالات
1399/08/24
10:11
#جم_پیلن سوابق نشان می دهد که فاصله پروپیلن از پلی پروپیلن، در صعود و نزول وجود داشته و در واقع تولید پلی پروپیلن هیچگاه زیان ده نشده است. اما حا...

#جم_پیلنسوابق نشان می دهد که فاصله پروپیلن از پلی پروپیلن، در صعود و نزول وجود داشته و در واقع تولید پلی پروپیلن هیچگاه زیان ده نشده است.اما حالا شاهد یک تغییر هستیم! تقاضای پلی پروپیلن در تولید برخی کالاها افزایش یافته و جای فلزات را گرفته در حالی که پرویپیلن به نقطه آغاز کرونا رسیده اما قیمت پلی پروپیلن ۱۰۰دلار بالای آن تعادل است!این تعادل جدید می تواند به نفع جم پیلن باشد.انتهای خبر

0
0