کدال۳۶۰
1399/09/19
13:30
#حسینا آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه) شرکت توسعه...

#حسینا


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۰۹-۱۹ ۱۳:۲۹:۴۶ (۷۰۱۳۸۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0