بتاسهم
1399/10/09
18:01
افق تامين انرژي طوس از زیر مجموعه های #شستا در 6ماهه 366 میلیارد ریال سود خالص داشته است .

افق تامین انرژی طوس از زیر مجموعه های #شستا در ۶ماهه ۳۶۶ میلیارد ریال سود خالص داشته است .


انتهای خبر

0
0