تی اس ای پرس
1399/10/10
09:20
افزایش تقاضا در گروه رایانه در این گروه #تاپکیش و #پرداخت صف خرید دارند #رکیش، #رتاپ و البته #رانفور هم معاملات مثبتی دارند.

افزایش تقاضا در گروه رایانهدر این گروه #تاپکیش و #پرداخت صف خرید دارند#رکیش، #رتاپ و البته #رانفور هم معاملات مثبتی دارند.

انتهای خبر

0
0