مدت: 30 ثانیهحجم: 1.7 مگابایت
مجید سلطانی
1399/08/11
12:13
ستاره را گفتم : کجاست مقصد این کهکشان سرگشته؟ کجاست خانه این ناخدای سرگردان؟ کجا به آب رسد تشنه با فریب سراب؟ ستاره گفت : خاموش، " لحظه را دریاب "...

ستاره را گفتم : کجاست مقصد این کهکشان سرگشته؟ کجاست خانه این ناخدای سرگردان؟ کجا به آب رسد تشنه با فریب سراب؟ ستاره گفت : خاموش، " لحظه را دریاب "#فریدون_مشیری𝐇𝐀𝐔𝐒𝐄𝐑 - 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐟𝐫𝐨𝐦


𝐂𝐚𝐯𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐑𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚از مانده عمرتان بهره ببرید ! قدر سلامتی را هم بدانید !انتهای خبر

0
0