نوآوران امین
1399/10/29
12:51
صنعتی محور سازان ایران خودرو(#خوساز) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 118 درصدی درآم...

صنعتی محور سازان ایران خودرو(#خوساز)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۱۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۰۱۸,۶۹۲ میلیون ریال به مبلغ ۴,۳۹۵,۷۹۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۵۷ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0