نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/11/12
14:31
#شاخص_کل برخورد به میانگین 200 روزه و همچنین برخورد به سقف پره چنگال محدوده مقاومتی و حمایتی مشخص شده با عبور از این مقاومت هدف بعدی میتونه 1.375.0...

#شاخص_کل


برخورد به میانگین ۲۰۰ روزه و همچنین برخورد به سقف پره چنگال


محدوده مقاومتی و حمایتی مشخص شده


با عبور از این مقاومت هدف بعدی میتونه ۱.۳۷۵.۰۰۰ باشه در غیر اینصورت در صورت نزول محدوده حمایتی ۱.۲۰۰.۰۰۰ رو پیشرو دارهانتهای خبر

0
0