ایبنا
1401/03/01
16:46
📌زمان بازپرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده ۲ برابر می‌شود 🔹آئینی؛ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از دو برابر شدن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات ویژه نوس...

📌زمان بازپرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده ۲ برابر می‌شود🔹آئینی؛ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از دو برابر شدن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات ویژه نوسازی بافت فرسوده خبر داد.www.ibena.ir/news/۱۳۲۸۸۱/انتهای خبر

0
0