سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/09/17
07:34
خوب و بد، مولد افکار خود ماست، معنای باران، برای بی‌سرپناه زحمت، و برای زارع، رحمت است… “ویلیام شکسپیر”

خوب و بد، مولد افکار خود ماست،معنای باران، برای بی‌سرپناه زحمت، و برای زارع، رحمت است…“ویلیام شکسپیر”

انتهای خبر

0
0