بتاسهم
1401/03/28
21:32
#فولای در 12ماهه به سود 1294 ریالی رسیده ودر توضیحات اورده است که افزایش سود و زیان خالص ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات و همچنین افزایش درامد سر...

#فولای در ۱۲ماهه به سود ۱۲۹۴ ریالی رسیده ودر توضیحات اورده است که افزایش سود و زیان خالص ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات و همچنین افزایش درامد سرمایه گذاری ها می باشد


انتهای خبر

0
0