کدال۳۶۰
1399/11/07
18:54
#زقیام_ #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت کشت و دام قیام اصفهان 1399-11-07 18:54:46 ...

#زقیام_


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت کشت و دام قیام اصفهان
۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۸:۵۴:۴۶ (۷۱۶۹۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0