سهامیاب - آموزش بورس
1399/08/12
09:16
📇 نماد: #حرهشا 💸 حجم: حجم بیشتر از میانگین حجم 30 روز گذشته 🚦 وضعیت صف: سهم صف فروش است. 📈 بازدهی یک هفته سهم: none 📈 بازدهی یک ماهه سهم: -2.1 ...

📇 نماد: #حرهشا💸 حجم: حجم بیشتر از میانگین حجم ۳۰ روز گذشته🚦 وضعیت صف: سهم صف فروش است.


📈 بازدهی یک هفته سهم: none


📈 بازدهی یک ماهه سهم: -۲.۱


📈 بازدهی سه ماهه سهم: -۵.۷〽️ قیمت آخرین معامله / قیمت پایانی:


-۳.۰(۶۰۳۸۰) | ۰.۰(۶۲۲۴۶)🕴نسبت خریداران به فروشندگان: ۰💵 سرانه خرید هر حقیقی: ۰


💵 ورود پول حقیقی: ۰ سهم👨💻 فروش حقوقی: ۰


👨💻 خرید حقوقی: ۰
✨📡 •


📆 ۱۳۹۹-۰۸-۱۲ → ⏰ ۰۹:۱۶:۱۳🤖 Powered By حجم یاب

انتهای خبر

0
0