بولتن اقتصادی
1399/08/18
12:40
بانک مرکزی: سپرده بانک‌های تخصصی نزد این بانک در پایان شهریور امسال نسبت به پارسال 48/8 درصد افزایش داشت.

بانک مرکزی:سپرده بانک‌های تخصصی نزد این بانک در پایان شهریور امسال نسبت به پارسال ۴۸/۸ درصد افزایش داشت.

انتهای خبر

0
0