بهنام صمدی
1400/01/16
13:14
دهقان دهنوی با همه جلسه گذاشته جز فعالای بازار بورس! از چی میترسی مرد؟ بالاخره یجایی دم به تله میدی😎 @BehnamSamadi_ir

دهقان دهنوی با همه جلسه گذاشته جز فعالای بازار بورس!


از چی میترسی مرد؟


بالاخره یجایی دم به تله میدی😎


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0