کدال۳۶۰
1400/01/08
11:05
#شفا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/12/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری شفا دارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/12/30 از محل واگذاری سهام د...

#شفا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری شفا دارو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ شفا با سرمایه ثبت شده ۱,۱۷۹,۴۳۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲,۴۲۹,۰۰۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۲۱۵۸٪ به مبلغ ۵۴,۸۴۲,۶۶۰ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۱-۰۸ ۱۱:۰۵:۳۱ (۷۳۲۰۴۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0