بولتن اقتصادی
1399/10/09
17:01
#رویترز: ▫️ #صادرات #آلمان در سال جاری به دلیل #همه_گیری(ویروس #کرونا) بیش از 12 درصد کاهش یافته است.

#رویترز:▫️ #صادرات #آلمان در سال جاری به دلیل #همه_گیری(ویروس #کرونا) بیش از ۱۲ درصد کاهش یافته است.

انتهای خبر

0
0