بتاسهم
1401/06/01
16:24
#حفارس احتراماً؛ به استحضار می‌رساند به استناد نامه 113094مورخ 1401/05/27 مدیریت شعبه تهران شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس و صورتجلسه مورخ 140...

#حفارس احتراما؛ به استحضار می‌رساند به استناد نامه ۱۱۳۰۹۴مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ مدیریت شعبه تهران شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس و صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ با حضور روسای اتحادیه‌های نانوایان سنتی و سنگکی تهران و اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران، مقرر گردید از سوم شهریور ماه سال جاری نرخ حمل آرد نانوایان شهر تهران از کارخانجات آرد استان های تهران و البرز بطور میانگین از ۵۰۰۰۰ ریال به ۷۰۰۰۰ ریال افزایش یابد. میزان حمل برآوردی شرکت در ماه از این محل در استان تهران برابر ۱،۳۹۳،۰۹۳ کیسه می‌باشد. با در نظر گرفتن نرخ حمل جدید، برآورد درآمد ناخالص ماهانه شرکت با میانگین نرخ به رقم ۹۵،۵۱۷ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۱ به میزان ۶۸۲،۶۱۵ میلیون ریال بر عملکرد شرکت تاثیرگذار بوده، که اثرات مالی آن به صورت کامل در صورت‌های مالی دوره های آتی ارائه خواهد شد. شایان ذکر است افزایش مذکور در درآمدهای برآوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مندرج در گزارش تفسیری مدیریت صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ لحاظ گردیده است


انتهای خبر

0
0