کارگزاری آبان
1399/10/29
10:35
📈کاشی و سرامیکی ها نیز با فشار فروش همراه اند.#كسعدي, #كپارس, #كترام, #كحافظ, #كلوند, #كساوه و #كهرام نمادهای منفی گروه اند.در این میان #كصدف تک نم...

📈کاشی و سرامیکی ها نیز با فشار فروش همراه اند.#کسعدی, #کپارس, #کترام, #کحافظ, #کلوند, #کساوه و #کهرام نمادهای منفی گروه اند.در این میان #کصدف تک نماد مورد توجه گروه است.


انتهای خبر

0
0