بورس پلنر
1399/08/25
09:51
#شرانل 📌میانگین تولید ماهانه روانکار در سال گذشته و شش ماهه سال جاری 40 هزار مترمکعب بوده و در مهر عدد 39 هزار متر مکعب گزارش کرده است. میانگین ...

#شرانل📌میانگین تولید ماهانه روانکار در سال گذشته و شش ماهه سال جاری ۴۰ هزار مترمکعب بوده و در مهر عدد ۳۹ هزار متر مکعب گزارش کرده است.میانگین فروش محصول روانکار در ۶ ماه ابتدای سال ۴۰ هزار مترمکعب بوده و در مهر مقدار عالی ۴۱ هزار مترمکعب گزارش شده است.شرکت در ماه تیر تا شهریور به ترتیب فروش‌های عالی ۳۱۷، ۳۵۰ و ۴۴۲ میلیارد تومانی را ثبت کرده و در ماه مهر فروش عالی ۴۵۹ میلیارد تومان را گزارش کرده است.در ماه مهر محصول روانکار افزایش قیمت جذابی داشته است. در مهر نرخ فروش داخلی این محصول ۱۱۰ میلیون ریال گزارش شده، نرخ شهریور ۷۸ و میانگین نرخ ۶ ماهه ۷۰ میلیون ریال بوده است. نرخ صادراتی این محصول در مهر ۹۲ میلیون و در شهریور ۸۴ میلیون ریال گزارش شده و میانگین نرخ۶ ماهه نیز ۴۷ میلیون ریال بوده است.#به_لحاظ_تکنیکی؛مطابق سناریوی موجی پیشین پس از اصلاح ۴۸ درصد طی معاملات اخیر با واکنش موثر قیمت به تراز ۶۱٪ فیبوناچی وارد دامنه موج افزایشی جدیدی شده است که میتواند با شکست سقف منطقه تراکمی در محدوده ۳۲۵۱۹ ریال به سمت اوج قبلی در ۴۷۵۵۶ ریال گام بردارد.۹۹/۸/۲۵@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0