کانال کدال
1399/09/17
22:06
📊 نماد : واحياء 📑 عنوان:افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ذخیره بدهی احتمالی در یکی از شرکتهای زیر مجموعه- گروه ب) منتهی به سال مالی...

📊 نماد : واحیاء📑 عنوان:افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ذخیره بدهی احتمالی در یکی از شرکتهای زیر مجموعه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱🏭 شرکت: مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - ذخیره بدهی احتمالی در یکی از شرکتهای زیر مجموعه- گروه ب📋 شرح رویداد: بر اساس گزارش ارسالی از شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان - از شرکت‌های زیر مجموعه این شرکت - به دنبال تصمیم شورای محترم عالی معادن به شماره ۶۰/۷۳۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ و ارجاع به مصوبه شماره ۶۰/۱۶۷۸۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ همان شورا، شرکت معادن سنگ آهن مبلغ ۳۵۰۵۶۱۴ میلیون ریال بابت محاسبه مازاد استخراج طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در صورت‌های مالی میان دوره سال جاری خود ذخیره منظور نموده است. در نتیجه سود عملیاتی در صورتهای مالی تلفیقی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ این شرکت به میزان ۳۵۰۲۷۸۵ میلیون ریال کاهش می یابد .
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #واحیاء #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۱۵:۵۸:۲۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0