بورس پرس
1401/01/24
12:02
اولین شفاف سازی درباره اثر نرخ عوارض صادراتی بر درآمد عملیاتی و سودآوری

شرکت سیمانی با وضع عوارض صادراتی ۲ تا ۲۲ درصدی برای محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی،سیمان و...، اولین شفاف سازی درباره اثر بر درآمد عملیاتی و سود آوری را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت سیمان آرتا اردبیل باتوجه به بخشنامه جدید وزرات صنعت مبنی بر وضع عوارض صادراتی ۲ تا ۲۲ درصدی برای محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی،سیمان و...، دست به شفاف سازی درخصوص اثر بر درآمد عملیاتی و سود آوری زد.


براین اساس، "ساربیل" پیرو صدور بخشنامه ۲۰ فروردین وزارت صنعت با موضوع اعلام نرخ عوارض صادراتی اعلام کرد: اثرات وضع عوارض فوق بر درآمد عملیاتی و سود آوری شرکت تاثیر چندانی نخواهد داشت.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0