کارگزاری آبان
1399/11/08
10:41
📈كاشي و سراميكی ها امروز مثبت معامله می شوند.#كسعدي #كلوند #كحافظ نمادهای مورد توجه گروه اند.#كساوه و #كترام مثبت و متعادل اند.#كپارس نیز با گرایشی...

📈کاشی و سرامیکی ها امروز مثبت معامله می شوند.#کسعدی #کلوند #کحافظ نمادهای مورد توجه گروه اند.#کساوه و #کترام مثبت و متعادل اند.#کپارس نیز با گرایشی منفی تعادل میان خریداران و فروشندگان را تجربه می کنند.


انتهای خبر

0
0