پایگاه خبری انتخاب
1401/07/01
08:54
نامه چند سناتور آمریکایی به گروسی: 🔹 قاطعانه می‌خواهیم که پرونده تحقیقات از ایران را تا زمان پاسخ‌هایی شفاف باز نگه‌دارید جزئیات در 👇👇 https://ww...

نامه چند سناتور آمریکایی به گروسی:


🔹 قاطعانه می‌خواهیم که پرونده تحقیقات از ایران را تا زمان پاسخ‌هایی شفاف باز نگه‌دارید
جزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲v۵p


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0