کارگزاری آبان
1401/03/02
16:26
📊#وگردش اطلاعیه 1401/03/02 *بانک گردشگری* افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موضوع مزایده:واگذاری بخشی ...

📊#وگردش


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


*بانک گردشگری*


افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


موضوع مزایده:واگذاری بخشی از سرمایه گذاریها از طریق مزایده


تاریخ برگزاری مزایده:۱۴۰۱/۰۳/۰۱
انتهای خبر

0
0