تارگت بورس
1399/11/10
18:19
📊#لبوتان_درخواستی 🔷واکنش بمحدوده حمایتی 6900 در مسیر پیش روی عبور از محدوده 7800 از اهمیت بالایی بر خوردار خواهد بود بنمودار سهم توجه کنید 💠تحل...

📊#لبوتان_درخواستی🔷واکنش بمحدوده حمایتی ۶۹۰۰ در مسیر پیش روی عبور از محدوده ۷۸۰۰ از اهمیت بالایی بر خوردار خواهد بودبنمودار سهم توجه کنید💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆۱۰بهمن ماهانتهای خبر

0
0